0 votes
asked in Multireligionvalsystemet by (280 points)
Den modellen är en ersättning av kyrkovalet och det sk särskildbidraget till svenska kyrkan och bidrag till andra trossamfund som får bidrag från SST.

1 Answer

0 votes
answered by (280 points)
Multireligionvalsystemet , Multireligionval och Multireligionstödet utgör tre delar .
Den teorotiska delen , tillämpningsdelen och bidragsystemdelen som motsvarar partistödet.

Den modellen är en ersättning av kyrkovalet och det sk särskildbidraget till svenska kyrkan och bidrag till andra trossamfund som får bidrag från SST.

Som grund för modellen är det demokratin som har givit alla trossamfund religionsfrihet och inte religionen som har givit oss demokrati
Välkomna med era frågor och svar om Multireligionvalsystemet , Multireligionval och Multireligionstödet, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.
...