0 votes

1 Answer

0 votes
answered by (280 points)
Återuppbyggande av u-ländernas IT- infrastraktur, som omfattar flyktingar i exil, sker i form av investeringsprojekt. Släpp u-ländernas topdomäner fria och demokratisera u-ländernas internet. U-ländernas folk har faktiskt samma rätt till sin egen internationella topdomän , såsom USA= .us , Storbritannien = .uk , Tyskland= .de , Frankrike =. fr och Sverige =se.
Om Sverige driver ett annat lands topdomain såsom .Nu och .ST, varför inte göra det möjligt för invandrare/flyktingar att ha samma möjlighet att driva sin egen domän från exillandet.
Välkomna med era frågor och svar om Multireligionvalsystemet , Multireligionval och Multireligionstödet, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.
...