De Nya Svenskarna | DPNS

 

De Nya Svenskarna

Det starka filosofiska sambandet
Fred - Demokrati - Hållbar utveckling

Med dessa politiska praxis i exil  vilar ett säkert och stabilt återuppyggande
av ett land efter diktatorernas fall .Svenskarna måste vara bäst i världen i tillämpning av demokrati
Demokratin
Vi måste bli överens om grunderna för demokratin

Solidaritet

En hållbar flyktingpolitik är att flyktingarna i exil måste lära sig att samarbeta oavsett bakgrund och samtidigt visa solidaritet med andra flyktingar som också behöver skydd

En hållbar flyktingpolitik

och att exilländerna genom solidaritet visar dem vägen till detta

FDU

Genom att tillämpa detta undviker man att andra generationens flyktingar kommer till skada samtidigt som vi skapar en hållbar biståndspolitik .
svenska politikens utveckling
De svenska partiernas rötter
Kontakta oss
S O L I D A R I T E T
FOLLOW US
ADDRESS
Box 3241, 106414 Stockholm, Sweden  

CONTACTS
Email: info@dpns.se
Phone: +468070014150 00
Copyright (c) 2016  DPNS