MULTIRELIGIONVALSYSTEM

Det är demokratin som har givit alla trossamfund religionfrihet men trossamfunden har inte bidragit till en demokratisk utveckling. Det är därför en övergång från kyrkoval till Multireligionval är konfliktlösningsmodell

De Nya Svenskarna utgår i sin politik från kritik och självkritik.

Ni som tidigare har fått skydd i Sverige och era rättigheter garanterade utan kamp, som rösträtt, ni skall se till att nästa generations flyktingar som flyr på grund av krig, diktatorer, förtryck , tortyr och kränkning av de mänskliga rättigheterna får samma möjlighet som ni , en hållbar och solidarisk
flykting- och integrationspolitik ..

FRED

De Nya Svenskarna anser att Fred skapas utifrån av flyktingar/invandrare själva i exil , då de lever i fred. utövar demokrati , yttrandefrihet, föreningsfrihet och religionsfrihet. Detta kräver också att partiledarna tar initiativ till att kalla in sina medlemmar t ex från Syrien , Yemen , Lybien, Somalia olika minoriteter för fredssamtal innebä

Politisk praxis i exil ,

Så kan invandrarföreningar i exil bidra med att skapa en hållbar utveckling i sina respktiva hemländer som de har flyt från

Demokratiska tvångsmedel: Bidrag till riksförbund och bidrag till trossamfund

kompromissar

Exil är en station där man lär sig samarbeta, kompromissa och hjälpa andra flyktingar som att driva en valkampanj i sitt eget land.

Ansvar

Att tillsammans medverka till en positiv historia i exillandet så att den överlämnas till nästa generation för att byggas på och på så sätt .

inte påverka andra flyktingar som liksom oss har rätt att få skydd så länge krig , diktaturer miljöförstörelse och fattigdom finns.

Förföljelse

Varför flyr folk från sina länder samtidigt skapas en  ståthållaresystem som de själva flyt i från i exil landet .

.

Det finns ett starkt samband mellan fred – demokrati och hållbar utveckling , dessa utgör grunden för En stark grön Infrastruktur.

SOLIDARITET

Att tillsammans medverka till en positiv historia i exillandet så att den överlämnas till nästa generation för att byggas på och på så sätt inte påverka andra flyktingar som liksom oss har rätt att få skydd så länge krig , diktaturer miljöförstörelse och fattigdom finns.