Team Member

Syrier i exil

Syriska folket indelas i de som har fått sina rättigheter förverkligade utan kamp & de som driver kamp med vapen sedan 8 år utan att ha uppnått några rättigheter.

Social Icon
Team Member

Yemeniter i exil

Yemenitiska folket indelas i de som har fått sina rättigheter förverkligade utan kamp & de som driver kamp med vapen sedan 8 år utan att ha uppnått några rättigheter.

Team Member

Somalier i exil

Somaliska folket indelas i de som har fått sina rättigheter förverkligade utan kamp & de som driver kamp med vapen sedan 8 år utan att ha uppnått några rättigheter.

Team Member

Lybier i exil

Lybiska folket indelas i de som har fått sina rättigheter förverkligade utan kamp & de som driver kamp med vapen sedan 8 år utan att ha uppnått några rättighetert.

Trossamfundens roll & ansvar  

Sensus riksförbund leds av Solveig Ininbergs som ordförande Solveig Ininbergs är även ansvarig för Uppsala stift svenska kyrkan. Sensus riksförbund leds av Solveig Ininbergs som ordförande Solveig Ininbergs är även ansvarig för Uppsala stift svenska kyrkan. I remissvar från Sensus studieförbund på betänkandet Statligt stöd till trossamfund i ett mångreligiöst Sverige SOU 2018:18. Solveig skriver till Regeringskansliet den 2018-08-31 bl a att Som studieförbund arbetar vi med bland annat rättigheter, livsfrågor och hållbarhet. Med det som bakgrund ställer vi oss bakom att utredningen har demokrati, mänskliga rättigheter (Sensus studieförbund Riksförbund , Klara Södra Kyrkogata, Stockholm. Han styr nämligen följande kristna organisationer :/

Credos med missionsuppdrag: är tt göra Jesus känd på skolor och universitet i Sverige - Amningshjälpen Evangeliska Fosterlandsstiftelsen EFS Stiftelsen för Sverige och Kristen Tro Svenska kyrkan Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation Svenska kyrkans Lekmannaförbund Svenska Kyrkans Unga Svenska muslimer för fred och rättvisa Sveriges Kyrkosångsförbund Sveriges Syriska Riksförbund Sigtunastiftelsen Kvinnor för mission Kvinnor i Svenska kyrkan Kyrkans Akademikerförbund Kyrkomusikernas Riksförbund Riksförbundet Ekumeniska grupperna för kristna homo- och bisexuella Svenska kyrkans anställda i Sjukhus kyrkan Tros-samfund , Mandeiska sabeiska samfundet i Sverige

Fred är grunden för demokratin

I tur och ordning , Jeminiter, Libyer, Somalier, Afghaner osv

I tur och ordning , partiledare för riksdagspartierna var och ett med ett land i taget .

Trossamfunds  roll 

I fall S misslyckas med denna process när det gäller syriska flyktingar kanske kan M eller andra riksdagspartier lyckas med denna grupp S kan i alla fall fortsätta att arbeta vidare parallellt med andra flyktingar och få erfernhet från M eller få lära sig vad är det som gick snett .

Invardarare riksförbudens roll


Så kan  hinvandrare/flyktingar skapa fred från exil, då  vi fick våra rättigheter  utan kamp .

Somaliska riksförbund

SRFS , Förbundet har idag mer än 50 medlemsföreningar runt om i Sverige.

https://www.srfs.se/

Sveriges Syriska Riksförbund