Sträck ut din hand Detta bygger på en enkel solidarisk modell för tagande av initiativ som kan rädda liv, minska lidande undvika mljöförståelse och undvika flyktingskatastrof.

De Nya Svenskarna | DPNS

Miljömodellen för demokratin , demokratin från terori till praktik med Multireligionvalsystem som grund.
Politisk praxis i exil
Sweden

Försoning & Konfliktlösning


Multireligionvalsystem

Politisk praxis i exil

så kan invandrarföreningar i exil bidra med att skapa en hållbar utveckling i sina respktiva hemländer som de har flyt från

Sametinget och Ålands lagting.

Multireligionval

KitKat

.

Multireligionstödet

Multireligionstödet ges bara till de religioner som deltar i denna process för att finansiera deras valrörelse och även översättning till olika språk då många kristna inte kan behärska svenska osv..

Information om multireligionvalsystemet och multireligionvalstödet skickas till samtliga religiösa samfund i Sverige . .

Information till röstberättigade från alla trossamfund skall vara tillgänglig på olika språk , till detta behövs också översättare. SR sänder redan nyheter på olika språk men med ytterligare ett ämne om Multireligionvalet. Varje trossamfund skall ha en egen hemsida under den svenska topdomänen .se., så att blir det lättare att hitta , där söker de röstberättiga den information som kan hjälpa dem i valet..

Valsedlarna & Valmyndigheten
KitKat

Valmyndighetens roll.

Medborgar & Eu- initiativ


KitKat

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten .

[email protected]
[email protected]
blog.dpns.se
De Nya Svenskarna